3.1.2 Inköp av varor från EU-länder

Ni ska endast betala varans värde till säljaren

Om ni köper en vara från en beskattningsbar person (näringsidkare) i ett annat EU-land ska ni endast betala varans värde till säljaren. Detta gäller under förutsättning att varan transporteras från det andra EU-landet till Sverige, och att ni åberopar ert svenska VAT-nummer. Säljaren måste också ange ert VAT-nummer i sin faktura.

Ni ska betala moms för varan i Sverige

Ni har då gjort ett unionsinternt inköp och är skattskyldiga för inköpet, vilket innebär att ni ska beräkna utgående moms på det fakturerade varuvärdet enligt svenska regler och skattesatser för moms. Den utgående momsen ska beräknas som ett pålägg på fakturabeloppet. Skattesatsen som används är den som gäller för motsvarande omsätt­ning av varan i Sverige.

Därefter ska ni bokföra den beräknade momsen som utgående moms, redovisa den i mervärdesskattedeklarationen och slutligen betala in den till Skatteverket i Sverige.

Värdet på varan ni köpt ska redovisas i deklarationen i ruta 20. Den beräknade utgående momsen ska redovisas i ruta 30-32.

Ni har oftast kompensationsrätt för momsen

Ni har oftast rätt till kompensation för ingående moms på de inköp som gjorts till myndighetens verksamhet. Om ni har kompensationsrätt, ska ni därför bokföra samma belopp för ingående moms som ni har räknat ut, bokfört och redovisat som utgående moms. Den ingående momsen rekvirerar ni i vanlig ordning från Skatteverket i Jönköping.

Läs mer om kompensationsrätt i avsnittet Kompensationrätt, inte avdragsrätt.

Kontakt