3.1 Handel med utlandet

I detta kapitel kan ni läsa om vem som är skattskyldig vid handel med utlandet, och hur utgående respektive ingående moms på denna handel ska redovisas.

Reglerna för varuhandel olika beroende på land

När ni köper eller säljer varor måste ni hålla isär om ni handlar med ett EU-land eller ett tredje land. Läs mer i respektive avsnitt som rör handel med varor:

Reglerna för tjänstehandel lika för alla länder

När ni handlar med tjänster behöver ni inte göra denna åtskillnad. Bestämmelserna ser i princip likadana ut för handel med tjänster oavsett vilket land ni köper av eller säljer till. I stället finns det olika regler beroende på vilken typ av tjänst ni handlar med. Läs mer i avsnittet Handel med tjänster med andra länder.

 

 

Kontakt