3 Omvänd skattskyldighet

Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som är skattskyldig. Omvänd skattskyldighet kan bara komma ifråga vid handel mellan beskattningsbara personer (näringsidkare).

Två fall då omvänd skattskyldighet kan bli aktuell för er:

  1. Om ni har köpt eller sålt en byggtjänst inom Sverige. 
  2. Om ni har köpt en vara eller tjänst från utlandet.

Det finns ett gränsvärde på 90 000 kr för omvänd skattskyldighet för inköp av skattepliktiga varor från en säljare som är momsregistrerad i ett annat EU-land. Enligt Skatteverket gäller detta gränsvärde alla myndigheter i staten tillsammans. Det här betyder att ni alltid är omvänt skattskyldiga om ni köper en vara från ett annat EU-land. För tjänster finns inte något gränsvärde alls utan där gäller alltid omvänd skattskyldighet för de tjänster som omfattas av huvudregeln eller undantagsregeln.

Kontakt

$(function () { searchPage.renderStoredHighlights(); })