3 Omvänd skattskyldighet

Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som är skattskyldig. Omvänd skattskyldighet kan bara komma ifråga vid handel mellan beskattningsbara personer (näringsidkare).

Två fall då omvänd skattskyldighet kan bli aktuellt:

  1. Vid handel med utlandet.
  2. Vid handel med vissa varor och tjänster inom Sverige. Mobiltelefoner, bärbara datorer och de flesta byggtjänster är exempel på varor och tjänster som under vissa förutsättningar omfattas av omvänd skattskyldighet.  

Det finns ett gränsvärde på 90 000 kr för omvänd skattskyldighet för inköp av skattepliktiga varor från en säljare som är momsregistrerad i ett annat EU-land. Enligt Skatteverket gäller detta gränsvärde alla myndigheter i staten tillsammans. Det här betyder att ni alltid är omvänt skattskyldiga om ni köper en vara från ett annat EU-land. För tjänster finns inte något gränsvärde alls utan där gäller alltid omvänd skattskyldighet för de tjänster som omfattas av huvudregeln eller undantagsregeln.

Kontakt