2.4 Redovisningsexempel: utgående moms

1. Ni fakturerar en kund

Ni fakturerar en utomstatlig kund för en utförd tjänst inklusive moms med 12 500 kronor. Ni bokför tjänstens värde som en intäkt med 10 000 kronor i kredit och utgående moms med 2 500 kronor i kredit. Kundfordringen på 12 500 kronor bokför ni i debet på kontot för kundfordringar.

 

Konto

S-kod

Debet

Kredit

Kundfordringar 151X S1510 12 500  
Intäkt 3XXX S3XXX   10 000
Utgående moms 257X S2564   2 500
         

2. Månadens bokförda moms redovisas på ett avräkningskonto

När månaden är slut för ni över månadens bokförda utgående moms till avräkningskontot för skatter och avgifter (skattekonto) genom att debitera kontot för utgående moms = 2 500 kronor och kreditera avräkningskontot = 2 500 kronor. För att göra det tydligare i redovisningen kan ni lägga upp ett särskilt konto som är kopplat till S1533 och som avser skattekontot hos Skatteverket.

 

Konto

S-kod

Debet

Kredit

Utgående moms 257X S2564 2 500  
Avräkningskonto skatter och avgifter (skattekonto)  1533 S1533   2 500
         
         

3. Skattedeklarationen skickas in

När det är dags att skicka in skattedeklarationen till Skatteverket och betala in den utgående momsen till skattekontot debiterar ni avräkningskontot för skatter och avgifter (skattekonto) = 2 500 kronor och krediterar kontot för utbetalningar från räntekonto med det belopp som ska betalas = 2 500 kronor. Om ni har ett beskattningsunderlag som understiger 40 miljoner kronor per år ska inbetalningen vara bokförd på skatte­kontot hos Skatteverket senast den 12 i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång.

 

Konto

S-kod

Debet

Kredit

Avräkningskonto skatter och avgifter (skattekonto) 1533 S1533 2 500  
Utbetalningar från räntekonto 1932 S1932   2 500
         
         

Kontakt