2.3.6 Rätta felaktigt deklarerad moms

Mervärdesskattedeklarationen är en definitiv redovisning av er utgående moms för den redovisningsperiod som skatten grundas på. Om ni upptäcker att ni har angett en felaktig uppgift i skattedeklarationen ska ni fylla i en ny skattedeklaration för den aktuella redovisningsperioden. En ny deklarationsblankett kan beställas hos Skatteverket.

Deklarationen måste gälla rätt period

Skattedeklarationen är periodanknuten, vilket innebär att ni måste göra rättelser i en skattedeklaration som gäller den aktuella redovisningsperioden.

Alla uppgifter för perioden ska fyllas i på nytt

Vid en rättelse ska hela deklarationen fyllas i på nytt med samtliga uppgifter, och inte enbart de uppgifter som var fel i den tidigare deklarationen. Skatteverket kommer sedan att debitera en kostnadsränta eller tillgodoräkna en intäktsränta på ert skattekonto beroende på om rättelsen avsåg en ökning eller minskning av den tidigare redovisade momsen.

Kontakt