Skicka in mervärdesskattedeklarationen

Då ska deklarationen vara inlämnad

Mervärdesskattedeklarationen ska vara hos Skatteverket senast den 12:e i den andra månaden efter redovisningsperiodens utgång. Om ni har ett beskattningsunderlag som överstiger 40 miljoner kronor per år, exklusive unionsinterna inköp och import, ska deklarationen istället vara hos Skatteverket senast den 26:e i månaden efter redovisningsperiodens utgång.

Senaste inlämningsdag, eller förfallodag, står på deklarationsblanketten. Om ni lämnar in deklarationen för sent får ni betala en förseningsavgift.

Använd hela krontal

Momsen ska redovisas med hela krontal i deklarationen.

Deklarationen ska alltid lämnas in

Om ni inte har haft någon skattepliktig omsättning en viss redovisningsperiod ska deklarationen ändå lämnas in.  

Kontakt