2.3.4 Fyll i mervärdesskattedeklarationen

Mervärdesskattedeklarationer ska lämnas in av alla skattskyldiga

Om ni bedriver annan verksamhet än myndighetsutövning ska ni registrera er som skattskyldiga hos Skatteverket. Alla myndig­heter som säljer skattepliktiga varor eller tjänster ska registrera sig för moms och lämna in mervärdesskattedeklarationer, trots att staten är en enda juridisk person. Alla myndigheter som köper varor och tjänster från utlandet ska vara momsregistrerade. När Skatteverket har registrerat er som skattskyldiga får ni ett registreringsbevis, där det bland annat framgår hur ofta momsen ska redovisas samt vilket internationellt momsregistreringsnummer ni har (det så kallade VAT-numret). När ni har blivit registrerade kommer ni att få förtryckta mervärdesskattedeklarationer från Skatteverket.

Så ska ni fylla i deklarationen

Den utgående momsen ska ni alltid redovisa i er mervärdesskattedeklaration. Skattedeklarationen innehåller både en del för redovisning av moms, en del för redovisning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för personal och en del för punktskatt. Mervärdesskattedeklarationen ska skickas in till den adress som finns förtryckt på blanketten.

Ni ska vanligtvis redovisa moms i mervärdesskattedeklarationen varje månad. Redovisningsperioden ska dock vara ett kalenderkvartal om beskattningsunderlaget är högst 40 miljoner kronor under ett beskattningsår. Om samma underlag beräknas uppgå till högst en miljon kronor under ett beskattningsår, ska redovisningsperioden vara ett kalenderår.

Kom ihåg att till skillnad från företag ska ni aldrig fylla i någon uppgift i rutan för avdragsgill ingående skatt. Den ingående momsen ska ni rekvirera på egen blankett. Läs mer om detta i avsnittet Så ska ni rekvirera den ingående momsen.

Kontakt