Uppdelning av beskattningsunderlaget

Avskiljbara varor och tjänster bör delas upp

Om ni har sålt avskiljbara varor och tjänster bör ni göra en uppdelning av beskatt­ningsunderlaget. Om omsättningen av någon eller några av varorna och tjänsterna är skattepliktig, medan omsättningen av andra är skattefri, ska ni dela upp beskattningsunderlaget för försäljningen. Detsamma gäller om olika skattesatser ska tillämpas för omsättning av de olika varorna och tjänsterna.

När ni inte kan göra en faktisk uppdelning av underlaget

Om ni inte kan göra en faktisk uppdelning av beskattningsunderlaget ska ni göra en uppdelning enligt skälig grund. I dessa fall får ni bedöma skatteplikt och skattesats utifrån försäljningens huvudsakliga karaktär.

Kontakt