2.3.2 Beräkna beskattningsunderlaget

Med beskattningsunderlag avses det värde som ni ska beräkna momsen på. Beskattnings­underlaget utgörs normalt av ersättningen för en såld vara eller tjänst (eller för en köpt vara eller tjänst vid förvärvsbeskattning).

Pris, bidrag och bytesvaror räknas som ersättning

Med ersättning avses priset som säljaren tar ut för varan eller tjänsten, inklusive bidrag eller subventioner som är direkt kopplade till priset för varan eller tjänsten. Det innebär att även värdet av en bytesvara eller bytestjänst räknas som ersättning eller del av ersättning. Ett bidrag kan räknas som ersättning för en vara eller tjänst, både när bidraget utgör själva ersättningen och när bidraget har en direkt inverkan på priset.

Det spelar alltså ingen roll vad ersättningen benämns. Det avgörande för bedömningen är i stället om ersättningen kan anses utgöra betalning för en vara eller en tjänst.

Skatter och avgifter ingår, men varken ränta eller rabatter

I beskattningsunderlaget ingår även skatter och avgifter (förutom moms) samt bikostnader som provisions-, emballage-, transport- och försäkrings­kostnader samt rese- och traktamentsersättningar som säljaren tar ut.

Ränta ska däremot inte ingå i beskattningsunderlaget. Det gäller all ränta som baseras på ett skuldförhållande, och det krävs därför att det finns en kapitalskuld. Det innebär att dröjsmålsavgifter och ränta på avbetalningsförsäljningar inte ska räknas in. Däremot ska ränta vid hyrköp (leasing) och säljarens kalkylränta ingå i beskattningsunderlaget, eftersom sådana räntor inte är baserade på en skuld, utan är en del av säljarens eller uthyrarens underliggande kostnader.

Inte heller rabatter eller avtalade prisnedsättningar ska ingå i beskattningsunderlaget. Det gäller villkorade rabatter, det vill säga rabatter som ni får vid betalning före förfallodagen, som till exempel kassarabatter samt bonus, rabatter samt andra prisnedsätt­ningar som köpare och säljare har kommit överens om i samband med försäljningen. Observera dock reglerna om bytestjänster ovan.

Avskiljbara varor och tjänster bör delas upp

Skatteunderlaget kan även delas upp. Läs mer i avnittet Uppdelning av beskattningsunderlaget.

Kontakt