Om ni säljer anläggningstillgångar till personal

Priset bör motsvara marknadsvärdet inklusive moms

Om ni säljer anläggningstillgångar till personalen ska ni beakta reglerna om skattepliktiga förmåner när ni sätter ert pris. Alla förmåner i tjänsten som inte är personalvårdsförmåner eller särskilt angivna skattefria förmåner är i princip skattepliktiga.

Skattepliktiga förmåner värderas som regel till marknadsvärdet, det vill säga det värde som den anställde skulle ha fått betala om han själv hade skaffat motsvarande vara eller tjänst mot kontant betalning. Om priset som en anställd får betala understiger marknadsvärdet är förmånen skattepliktig från första kronan.

Ni ska inte specificera, redovisa eller betala utgående moms

När ni sätter priser för den egna personalen bör ni alltså bedöma marknadspriset inklusive moms, eftersom den anställde i de allra flesta fall hade varit tvungen att betala moms om han hade köpt motsvarande vara själv. Även om ni ska ta hänsyn till moms, ska ni dock inte specificera, redovisas eller betala någon utgående moms i samband med försäljningen.

Kontakt