2.2.2 Ingen moms på anläggningstillgångar

Försäljning av anläggningstillgångar är inte skattepliktig

Om ni säljer en anläggningstillgång ska ni inte ta ut någon utgående moms. Denna regel gäller även om ni har fått kompensation för ingående moms vid anskaffningen. För företag som säljer anläggningstillgångar gäller skattefrihet bara under förutsättning att de inte har rätt till avdrag eller återbetalning av ingående moms på inköpet. Försäljning av omsättningstillgångar är dock alltid skattepliktig.

Anläggningstillgångar kan bli omsättningstillgångar

I vissa fall kan anläggningstillgångar ändra karaktär till omsättningstillgångar. I dessa fall är ni skattepliktiga för försäljningen av tillgången. Skatteverket beskriver ett sådant fall i en skrivelse om Försvarets materielverks (FMV) försäljning av överskottsmateriel. FMV:s försäljning av överskottsmateriel, som vid anskaff­ningen hade bokförts som anläggningstillgångar, ändrade karaktär till omsättningstillgångar när de såldes i en utåtriktad verksamhet, och därför ansågs FMV vara skattepliktiga för försäljningen.

Kontakt

    • Rådgivning i redovisnings- och finansieringsfrågor
    • red@esv.se
    • 08‑690 45 91
    • må, on, fr kl. 9.30–11

Senast uppdaterad: