Exempel: När utövar polisen myndighetsutövning?

Skatteverket för i en skrivelse beträffande polisens verksamhetstjänster ett mer utförligt resonemang kring vissa av de tjänster som polisen utför och om de ska anses utgöra ett led i myndighetsutövning eller inte. Här följer exempel på hur Skatteverket ser på skattskyldigheten i dessa två olika fall:

Polisen blir skattskyldig

Polisen omhändertar en vara. Av någon anledning övergår äganderätten till staten, till exempel om den omhändertagna varan är en hund utan ägare. Om polisen sedan säljer hunden till en privatperson eller ett företag ingår de ett privaträttsligt avtal med köparen. Försäljningen är därmed skattepliktig. Försäljningen har skett i ekonomisk verksamhet, oavsett vilken myndighetsutövning som gjorde att polisen övertog varan i det första skedet.

Polisen blir inte skattskyldig

Polisen omhändertar en vara. Äganderätten övergår inte till staten, till exempel om varan är en tvångsomhändertagen häst. När polisen säljer hästen redovisar de köpesumman till ägaren efter avdrag för eventuella kostnader. Pengarna har därmed endast gått via staten, utan att tillfalla staten. Försäljningen är därmed ett led i myndighetsutövningen och är inte skattepliktig.

 

 

Kontakt

Senast uppdaterad: