Ingår omsättningen som ett led i myndighetsutövning?

  • knapp ja
  • knapp nej

Kontakt