Finns skatteplikt undantagen i 3 kapitlet mervärdesskattelagen?

  • knapp ja
  • knapp nej

Kontakt