Beslutsträd: skattskyldighet för utgående moms

Det finns fyra grundläggande förutsättningar för skattskyldighet. Genom att svara ja eller nej på frågorna i beslutsträdet vet ni om ni ska lägga på moms på era fakturor eller inte. Om ni behöver veta mer för att kunna svara på någon fråga, klickar ni på Läs mer-knappen. Du kommer till beslutsträdet via länken till höger.

 

Kontakt