2.1 Då ska ni hantera utgående moms

Det finns tre olika situationer när ni som statlig myndighet ska hantera utgående moms. Den första, och vanligaste, situationen är att ni tar ut avgifter för varor eller tjänster som ni säljer inom Sverige. Den andra situationen är att ni köper in en vara eller tjänst från utlandet. Den tredje situationen är att ni köper in byggtjänster inom Sverige.  

Den första situationen: ni är skattskyldiga när ni säljer varor och tjänster inom Sverige

Ni är skattskyldiga och ska ta ut, bokföra och betala utgående moms på omsättning av varor och tjänster inom landet, om varorna eller tjänsterna är skattepliktiga och ni säljer dem i en ekonomisk verksamhet (huvudregel), vilket borde bli aktuellt framför allt i samband med att ni tar ut

 1. övriga avgifter som inte räknas som myndighetsutövning (se vidare avsnittet Ingen moms på myndighetsutövning).

Den andra situationen: ni är omvänt skattskyldiga när ni köper varor och tjänster från andra länder

Ni ska bokföra och betala utgående moms vid så kallad omvänd skattskyldighet, vilket kan bli aktuellt när ni köper in

 1. skattepliktiga varor som är lös egendom från ett annat EU-land
 2. skattepliktiga tjänster från utlandet.

Läs mer om omvänd skattskyldighet vid inköp från EU-länder i avsnittet EU-handel och handel med tredje land.

Den tredje situationen: ni är omvänt skattskyldiga när ni köper byggtjänster inom Sverige

Ni är också omvänt skattskyldiga, och ska bokföra och betala utgående moms, när ni köper in byggtjänster inom Sverige (detta gäller inte er som enbart bedriver myndighetsutövning).

Läs mer om omvänd skattskyldighet vid inköp av byggtjänster i avsnittet avsnittet Inköp av byggtjänster.

Kontakt

  • Rådgivning i redovisnings- och finansieringsfrågor
  • red@esv.se
  • 08‑690 45 91
  • må, on, fr kl. 9.30–11

Senast uppdaterad: