2.1 Då ska ni hantera utgående moms

Det finns tre olika situationer när ni som statlig myndighet ska hantera utgående moms. 

1. Ni är skattskyldiga när ni säljer varor och tjänster inom Sverige

Ni är skattskyldiga och ska ta ut, bokföra och betala utgående moms på omsättning av varor och tjänster inom landet, om varorna eller tjänsterna är skattepliktiga och ni säljer dem i en ekonomisk verksamhet (huvudregel). Det kan framförallt bli aktuellt  i samband med att ni tar ut

2. Ni är omvänt skattskyldiga när ni köper varor och tjänster från andra länder

Ni ska bokföra, redovisa och betala utgående moms vid så kallad omvänd skattskyldighet. Det kan bli aktuellt när ni köper in

  • skattepliktiga varor som är lös egendom från ett annat EU-land
  • skattepliktiga tjänster från utlandet.

Det innebär att myndigheten måste vara registrerad för moms (VAT nr) även om myndigheten i övrigt inte bedriver momspliktig verksamhet.

Läs mer om omvänd skattskyldighet vid inköp från EU-länder i avsnittet EU-handel och handel med tredje land.

3. Ni är omvänt skattskyldiga när ni köper vissa varor och tjänster inom Sverige

Ni är också omvänt skattskyldiga, och ska bokföra och betala utgående moms, under vissa förutsättningar när ni köper in

  • byggtjänster inom Sverige (detta gäller inte er som enbart bedriver myndighetsutövning)
  • vissa varor inom Sverige som exempel mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer.

 

Kontakt