2 Utgående moms

Ni ska normalt sett ta ut moms när ni säljer varor eller tjänster, om ni är skattskyldiga säljare. Dessutom ska ni i vissa fall av omvänd skattskyldighet bokföra och betala in utgående moms på förvärvet av varan eller tjänsten.

Läs mer om de möjliga situationer då ni ska hantera utgående moms i avsnittet Då ska ni hantera utgående moms.

Läs mer om skattskyldighet i avsnittet Förutsättningar för skattskyldighet.

Skatteverket ansvarar för den utgående momsen

Det är Skatteverket (inte ESV) som ansvarar för frågor om utgående moms, även när det gäller statliga myndigheter. I den här handledningen finns därför endast en kort översikt över den utgående momsen.

Kontakt