1.9 Rekvirera den ingående momsen

Ni kan rekvirera belopp om minst 5 000 kronor

Ni får varje månad rekvirera ett belopp från Skatteverket motsvarande den ingående moms ni har bokfört föregående månad som ni har kompensationsrätt för, om det ackumulerade bokförda beloppet är minst 5 000 kr. Om ni en månad har bokfört ett lägre momsbelopp får ni avvakta med att rekvirera tills beloppet överstiger beloppsgränsen. Ni ska dock rekvirera ett belopp motsvarande den ingående momsen minst en gång per år (det vill säga även om det understiger 5 000 kr).

Ni ska skicka er rekvisition av beloppet till Skatteverket efter bokföringsmånadens slut, men innan dess ska ni kontrollera och stämma av beloppet mot bokföringen.

Utbetalningen kommer inom 10 dagar

Skatteverket ska betala ut det rekvirerade beloppet inom 10 dagar från det att de har fått rekvisitionen. När Skatteverket betalar ut de rekvirerade beloppen redovisar de mot inkomsttiteln för mervärdesskatt på statens budget.

Skatteverket kan fördela utbetalningen på två konton

Skatteverket kan, om ni så önskar, fördela utbetalningen på dels ett gironummer anslutet till ett räntekonto, dels ett gironummer som inte är anslutet till något räntekonto. Om ni önskar att utbetalningen ska delas upp på detta sätt ska ni ange respektive belopp och gironummer på rekvisitionsblanketten. Detta kan bli aktuellt för er om ni har både ett räntebelagt och ett icke räntebelagt betalningsflöde, och om ni har gjort inköp av momspliktiga varor och tjänster i båda flödena.

Kontakt