1.8.3 Fördelning vid bokslut (momsschablonen)

Finansdepartementet beräknar EU-avgiften utifrån andelen momspliktig verksamhet

Senast vid varje årsbokslut ska ni fördela er ingående moms på momspliktig respektive icke momspliktig verksamhet. Detta för att Finansdepartementet ska kunna beräkna Sveriges medlemsavgift till EU på ett så korrekt sätt som möjligt.

En betydande del av avgiften baseras på landets samlade moms. Den särskilda ordning för hantering av moms som gäller för statliga myndigheter har gjort att Finansdepartementet, inför sin beräkning av den momsbaserade EU-avgiften, måste göra korrigeringar utifrån myndigheternas redovisade ingående moms som gäller momspliktig verksamhet.

Ni ska därför, enligt överenskommelse med EU, fördela er ingående moms på momspliktig respektive icke momspliktig verksamhet. Om ni inte på ett enkelt sätt kan skilja dessa verksamheter åt kan ni istället tillämpa en schablonberäkning.

Kontakt