Redovisning av förskottsbetalningar

Ett förskott till en leverantör innebär att ni betalar för varor som ännu inte har levererats eller för tjänster som ännu inte har blivit utförda. Normalt redovisas ingående moms vid förskottsbetalning vid tidpunkten som ni betalar fakturan till leverantören. Ni får alltså inte redovisa momsen när fakturan bokförs utan först när fakturan betalas.

När ni hyr lokaler är förskottsbetalningar det normala. Alla betalningar som görs innan hyresperiodens utgång räknas som förskottsbetalningar.

Kontakt