Redovisning av förskottsbetalningar

När ni hyr lokaler är förskottsbetalning det normala. Alla betalningar som görs före hyresperiodens utgång räknas som förskottsbetalningar. Ni ska bokföra momsen på hyresavgifterna samtidigt som ni betalar hyresfakturan. Ni får alltså inte bokföra och redovisa momsen när hyresfakturan bokförs utan först när fakturan betalas.

Om ni betalar hyran efter den avtalade hyresperioden anses hyrestjänsten tillhandahållen då hyresperioden gått ut. Ni ska då bokföra momsen den månad när den aktuella avtalsperioden slutar.

Kontakt