1.7 Så ska ni styrka kompensationsrätten

Inköpet ska styrkas med en faktura

För att kunna få kompensation för den ingående momsen måste ni kunna styrka inköpet med en faktura. Begreppet faktura definieras i mervärdesskattelagen som ett dokument eller ett meddelande i pappersform alternativt i elek­tronisk form som uppfyller vissa villkor som anges i 11 kapitlet mervärdesskattelagen.

Läs mer om vilka uppgifter som ska ingå i avsnittet Vad en faktura ska innehålla.

Om det saknas uppgifter i fakturan bör ni vända er till säljaren och kräva en fullständig faktura.

Utlägg i tjänsten ska styrkas med originalfaktura

Om en av era anställda är ute på en tjänsteresa och betalar utlägg i tjänsten med ett privat kreditkort betraktas inköpet som ett utlägg för arbets­givarens räkning. Detta gäller om det kan anses naturligt att arbetsgivaren står för inköpet. Vid sådana utlägg har ni som myndighet rätt till kompensation för ingående moms som om fakturan hade varit utställd på er. Det krävs dock att den anställde begär ersättning från er som arbetsgivare samt överlämnar originalfak­turan som underlag för er bokföring. Ni ska också kunna visa att den ersättning som arbetstagaren fått gäller ett utlägg för myndighetens räkning. Detta förfaringssätt kan vara lämpligt vid inköp av kost, logi, representation och facklitteratur.

Samköp ska styrkas av den betalande myndigheten

Vid så kallade samköp är det den myndighet som betalar fakturan och momsen till leverantören som har rätt till kompensation för den ingående momsen. Fakturan bör i dessa fall vara ställd till den myndighet som ska betala fakturan. De övriga myndigheterna betalar sina andelar exklusive moms.

Läs mer i avsnittet Samköp mellan myndigheter.

Kontakt