1.6 Bokföring vid begränsad kompensationsrätt

Om ni vid ett inköp inte har kompensationsrätt för ingående moms ska momsen bokföras som en kostnad. I de fall kompensationsrätten är begränsad ska ni bokföra den del av momsen som inte medför rätt till kompensation som en kostnad.

När ni köper anläggningstillgångar som ni inte har kompensationsrätt för ska momsen ingå i kostnaden vid beräkningen av anskaffningsvärdet och räknas in i avskrivningsunderlaget.

Kontakt