1.4.3 Specificerat momsbelopp

Säljaren ska specificera momsbeloppet

I de fall säljaren är den skattskyldige ska momsen vara specificerad i fakturan. Det är alltså inte möjligt att få kompensation för egen­händigt uträknad ingående moms i de fall det inte finns någon moms på fakturan. Exempelvis vid köp av varor från en privatperson eller från en icke skattskyldig juridisk person.

Om säljaren tillämpar förenklad fakturering räcker det att säljaren i fakturan anger en uppgift som gör det möjligt att räkna ut momsbeloppet (se vidare i avsnittet Förenklad faktura).

När ni är omvänt skattskyldiga gäller ett fast belopp

Vid omvänd skattskyldighet motsvaras den ingående momsen av det belopp som ni som myndighet ska redovisa och betala som utgående moms till staten.

Kontakt