1.4 Villkor för kompensationsrätten

Kompensationsrätten gäller oavsett om er verksamhet är skattepliktig eller inte enligt mervärdesskattelagen. Den gäller också oberoende av hur er verksamhet är finansierad och redovisas. Ni har dock en skyldighet att bedöma om varorna eller tjänsterna som ni har köpt in är skattepliktiga. De är skattepliktiga om säljaren är skattskyldig för försäljningen, eller om ni själva ska bokföra och betala in utgående moms på förvärvet i vissa fall av omvänd skattskyldighet. Läs mer i avsnittet Omvänd skattskyldighet.

Fyra villkor för rätten till kompensation

Det finns ytterligare begränsningar i rätten till kompensation. Samtliga följande villkor måste vara uppfyllda för att ni ska ha kompensationsrätt för ingående moms:

Kontakt