1.2 Kompensationsrätt för alla myndigheter

Om ni är en myndighet under regeringen som ingår i den statliga redovisningsorganisationen har ni i normalfallet rätt till kompensation för ingående moms.

ESV kan i särskilda fall besluta att ni ska vara undantagna från kompensationsrätt, men har i dagsläget (2022) inte beslutat om något sådant undantag. Regeringen kan å sin sida besluta att ni är undantagna från vissa ekonomiadministrativa regler, exempelvis momsförordningen. Om regeringen fattar ett sådant beslut framgår det av er instruktion eller ert regleringsbrev.

Affärsverken omfattas inte av förordningen – de har i stället rätt till avdrag för ingående moms enligt reglerna i mervärdesskattelagen.

Kontakt