1.1 Kompensationsrätt, inte avdragsrätt

Ni har som statlig myndighet inte rätt att göra avdrag för ingående moms enligt mervärdesskattelagen eftersom det där uttryckligen står att staten inte har någon avdragsrätt för ingående moms (med staten avses inte i det här sammanhanget de statliga affärsverken). I stället finns en särskild förordning, förordningen om statliga myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt (2002:831) som ger er rätt till kompensation för den ingående momsen.

Kontakt