Handledning i moms för statliga myndigheter

Momshandledningen ska göra det lättare för er som statlig myndighet att tolka bestämmelserna i förordningen om myndigheters rätt till kompensation för ingående moms (momsförordningen). Vi beskriver därför framför allt bestämmelserna för ingående moms och omvänd skattskyldighet, och hänvisar i första hand till Skatteverket om ni har frågor om utgående moms.

Handledning i webbformat

Den här handledningen finns endast i webbformat men går att ladda ner som pdf-fil. Vi har därför eftersträvat en överskådlig och lättläst text, med länkar till relevanta bestämmelser och med möjligheten att söka efter specifika ord inom texten.

Senaste uppdateringarna

Handledningen uppdateras vid behov åtminstone en gång per år. Uppdateringen sker utifrån de regler som har förändrats sedan senaste uppdateringen.

Uppdatering den 1 december 2021

 • Avsnitt 3.2 Inköp av byggtjänster
  Avsnittet är uppdaterat tillföljd av att Skatteverket omarbetat ett tidigare ställningstagande om staten och omvänd skattskyldighet för inköp av byggtjänster.

Uppdateringar den 5 juli 2021

 • Avsnitten 2.1 Då ska ni hantera utgående moms och 3 Omvänd skattskyldighet
  Avsnitten har uppdaterats och ett nytt avsnitt 3.3 Inköp av vissa varor har tillkommit till följd av ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200) som trädde i kraft 1 april 2021. 
 • Avsnitt 4.4.3 Redovisningsexempel
  I det tredje redovisningsexemplet har vi lagt till konteringsrader för avräkningskontot och uppdaterat tillhörande text.
 • Andra avsnitt
  Utöver ändringarna ovan har vi även gjort små justeringar av texter, hänvisningar och länkar i andra avsnitt.

Frågor om mervärdesskattelagen

Reglerna för hur statliga myndigheter ska hantera utgående moms följer av mervärdesskattelagen, som Skatteverket ansvarar för. Trots det har vi ändå valt att ge en kortfattad beskrivning av reglerna för utgående moms och peka på vissa bestämmelser som kan vara av särskilt intresse för er som statlig myndighet.

Ni som har generella frågor om mervärdesskattelagen eller frågor om ifyllande och inlämnande av skattedeklarationer, blanketter och liknande ska vända er till Skatteverket.

Kontakt