Handledning i moms för statliga myndigheter

Syftet med momshandledningen är att det ska bli lättare för er som statlig myndighet att tolka bestämmelserna i momsförordningen, eller förordningen om myndigheters rätt till kompensation för ingående moms. Vi beskriver därför framför allt bestämmelserna för ingående moms och omvänd skattskyldighet, och hänvisar i första hand till Skatteverket om ni har frågor om utgående moms.

Handledning i webbformat

Den här handledningen finns endast i webbformat. Vi har därför eftersträvat en överskådlig och lättläst text, med länkar till relevanta bestämmelser och med möjligheten att söka efter specifika ord inom texten.

Senast uppdaterad den 9 september 2018

Den senaste uppdateringen omfattar bland annat

  • Förtydligande om att oavsett om en allmän handling lämnas ut i papper- eller i elektroniskt format så ses det som ett led i myndighetsutövning.
  • Förtydligande om att regeln att sälja tillgångar utan moms inte bara gäller anläggningstillgångar utan även andra tillgångar som inte är omsättningstillgångar.
  • Förtydligande om varför statliga myndigheter omfattas av omvänd skattskyldighet vid inköp av byggtjänster.
  • Uppdaterade kontonummer, S-koder och kontonamn i några redovisningsexempel.
  • Beslutsträdet (moms-katten) för att se om skattskyldighet för utgående moms föreligger, har uppdaterats med aktuella benämningar.

Handledningen uppdateras vid behov en gång per år, normalt efter sommaren. Uppdateringen sker utifrån de regler som har förändrats sedan senaste uppdateringen.

Utveckling

Handledningen ska utvecklas efter användarnas behov. Vi vill därför gärna att ni lämnar synpunkter på handledningen eller kommer med förslag på nya funktioner. Ni mejlar dem till ESV:s rådgivning i redovisningsfrågor.

Söka i handledningen

När ni vill söka i handledningen ska ni använda sökrutan längst upp till höger på sidan (sökrutan som gäller sökningar på hela webbplatsen). Skriv in ert sökord där, och filtrera därefter sökresultaten genom att klicka i kategorin ”Moms”. 

Frågor om mervärdesskattelagen

Reglerna för hur statliga myndigheter ska hantera utgående moms följer av mervärdesskattelagen, som Skatteverket ansvarar för. Trots det har vi ändå valt att ge en kortfattad beskrivning av reglerna för utgående moms och peka på vissa bestämmelser som kan vara av särskilt intresse för er som statlig myndighet.

Ni som har generella frågor om mervärdesskattelagen eller frågor om ifyllande och inlämnande av skattedeklarationer, blanketter och liknande ska vända er till Skatteverket.

Kontakt

Senast uppdaterad: