Handledning i moms för statliga myndigheter

Syftet med momshandledningen är att det ska bli lättare för er som statlig myndighet att tolka bestämmelserna i momsförordningen, eller förordningen om myndigheters rätt till kompensation för ingående moms. Vi beskriver därför framför allt bestämmelserna för ingående moms och omvänd skattskyldighet, och hänvisar i första hand till Skatteverket om ni har frågor om utgående moms.

Handledning i webbformat

Den här handledningen finns endast i webbformat. Vi har därför eftersträvat en överskådlig och lättläst text, med länkar till relevanta bestämmelser och med möjligheten att söka efter specifika ord inom texten.

Senast uppdaterad den 11 oktober 2017

Den senaste uppdateringen omfattar bland annat

 • Ändringar i avsnitt 1.4, 1.5, 1.5.2 och 1.6 utifrån ändrade regler om kompensationsrätt för ingående moms vid representation.
 • Ändringar i avsnitt 1.5.3 om kompensationsrätt moms vid inköp av personbil.
 • Ändring av konto i avsnitt 4.4.3 redovisningsexempel 2.

Handledningen uppdateras vid behov en gång per år, normalt kring halvårsskiftet. Uppdateringen sker utifrån de regler som har förändrats sedan senaste uppdateringen.

Utveckling

Handledningen ska utvecklas efter användarnas behov. Vi vill därför gärna att ni lämnar synpunkter på handledningen eller kommer med förslag på nya funktioner. Ni mejlar dem till ESV:s rådgivning i redovisningsfrågor.

Söka i handledningen

När ni vill söka i handledningen ska ni använda sökrutan längst upp till höger på sidan (sökrutan som gäller sökningar på hela webbplatsen). Skriv in ert sökord där, och filtrera därefter sökresultaten genom att klicka i kategorin ”Moms”. 

Frågor om momsförordningen

Om ni har frågor om momsförordningen, bestämmelser om moms som är specifika för staten eller frågor om hur moms ska redovisas kan ni kontakta ESV:s rådgivning i redovisningsfrågor.

Frågor om mervärdesskattelagen

Reglerna för hur statliga myndigheter ska hantera utgående moms följer av mervärdesskattelagen, som Skatteverket ansvarar för. Trots det har vi ändå valt att ge en kortfattad beskrivning av reglerna för utgående moms och peka på vissa bestämmelser som kan vara av särskilt intresse för er som statlig myndighet.

Ni som har generella frågor om mervärdesskattelagen eller frågor om ifyllande och inlämnande av skattedeklarationer, blanketter och liknande ska vända er till Skatteverket.

Kontakt

  • Rådgivning i redovisnings- och finansieringsfrågor
  • red@esv.se
  • 08‑690 45 91
  • må, on, fr kl. 9.30–11

Senast uppdaterad: