Handledning i moms för statliga myndigheter

Momshandledningen ska göra det lättare för er som statlig myndighet att tolka bestämmelserna i förordningen om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt (momsförordningen). Vi beskriver därför framför allt bestämmelserna för ingående moms och omvänd skattskyldighet, och hänvisar i första hand till Skatteverket om ni har frågor om utgående moms.

Handledning i webbformat

Den här handledningen finns endast i webbformat men går att ladda ner som pdf-fil. Vi har därför eftersträvat en överskådlig och lättläst text, med länkar till relevanta bestämmelser och med möjligheten att söka efter specifika ord inom texten.

Senaste uppdateringarna

Handledningen uppdateras vid behov åtminstone en gång per år. Uppdateringen sker utifrån de regler som har förändrats sedan senaste uppdateringen.

Uppdatering den 23 september 2022

 • Redovisning av förskottsbetalning
  (en nivå under avsnitt 1.8.1)
  Vi har omarbetat texten i avsnittet och uppdaterat länkar till Skatteverkets rättsliga vägledning. 

Uppdateringar den 30 augusti 2022

 • Redovisningsexempel: momsschablonen
  (en nivå under avsnitt 1.8.3)
  Vi har förtydligat vissa uppgifter som ingår i beräkningen för momsschablonen. I myndighetens momspliktiga intäkter tas inte periodiseringar med och totala intäkter hämtas från resultaträkningen.  
 • Redovisning av förskottsbetalning
  (en nivå under avsnitt avsnitt 1.8.1)
  Vi har omarbetat texten i avsnittet och lagt till länkar till Skatteverkets vägledning om Redovisning av uthyrning av fastighet som bland annat beskriver hur hyresgästen ska redovisa ingående moms i samband med förskott.
 • Andra avsnitt
  Utöver ändringarna ovan har vi även gjort små justeringar av texter, hänvisningar och länkar i andra avsnitt.

Uppdatering den 1 december 2021

 • Avsnitt 3.2 Inköp av byggtjänster
  Avsnittet är uppdaterat till följd av att Skatteverket omarbetat ett tidigare ställningstagande om staten och omvänd skattskyldighet för inköp av byggtjänster.

Frågor om mervärdesskattelagen

Reglerna för hur statliga myndigheter ska hantera utgående moms följer av mervärdesskattelagen, som Skatteverket ansvarar för. Trots det har vi ändå valt att ge en kortfattad beskrivning av reglerna för utgående moms och peka på vissa bestämmelser som kan vara av särskilt intresse för er som statlig myndighet.

Ni som har generella frågor om mervärdesskattelagen eller frågor om ifyllande och inlämnande av skattedeklarationer, blanketter och liknande ska vända er till Skatteverket.

Kontakt