3 Betalnings- och räntefrågor

Fastställande av statens avkastningsränta och utlåningsränta

Statens avkastningsränta och utlåningsränta

Enligt förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret, ska Riksgäldskontoret senast den 1 november varje år fastställa statens utlåningsränta och statens avkastningsränta.

Statens avkastningsränta och utlåningsränta fastställs till 0,88 % för 2017.

År Räntesats
2017 0,88 %
2016 1,28 %
2015 1,65 %

Kontakt

Senast uppdaterad: