EA-boken

EA-boken innehåller ett urval lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd om statlig ekonomiadministration. Här behandlas exempelvis redovisning, finansiering, betalningsfrågor och arkivvård. Den vänder sig till dig som arbetar vid en statlig myndighet eller på annat sätt kommer i kontakt med regler som berör statliga myndigheter.

Om EA-boken 2020

Från och med 2020 trycker ESV inte längre EA-boken. Allt regelverk som funnits i den tryckta boken finns under länkarna i vänsterkolumnen. Inom kort kommer det också att finnas en pdf-fil med EA-boken 2020 som kan laddas ner. Innehållet uppdateras samlat två gånger per år.

I EA-boken 2020 finns ändringar bland annat i följande bestämmelser:

 • I förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag har det införts regler om inrapportering av uppgifter i budgetunderlaget i Hermes. I samma förordning har det också ändrats hur aktier och andelar i hel- och delägda företag ska redovisas.
 • I avgiftsförordningen (1992:191) har avgiftsklasserna i 10 och 20 §§ ändrats.
 • I ESV:s föreskrifter och allmänna råd till kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) har regelverket om lån till anläggningstillgångar ändrats. 

EA-boken 2020 innehåller ändringar i författningar till och med SFS 2019:1237.

Så markeras förändringarna

De ändringar som har gjorts sedan föregående upplaga är markerade med streck i vänster marginal. Författningar och/eller allmänna råd som i sin helhet är nya har dock inte markerats särskilt.

Det förekommer även ändringar i vissa tabeller, vilka av tekniska skäl inte har kunnat streckmarkeras.

Regeländringar

Om det har skett ändringar av ESV:s föreskrifter och allmänna råd efter den senaste uppdateringen hittar ni dem under respektive förordning på sidan för regler och cirkulär.

Mer information om var ni kan hitta ESV:s regeländringar (youtube.com)

Kontakt

 • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
  • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
  • 08‑690 45 91
  • må, on, fr kl. 9.30–11
  • Till Fråga ESV