Fastställande av statens avkastningsränta och utlåningsränta

Statens avkastningsränta och utlåningsränta

Enligt förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret, ska Riksgäldskontoret senast den 1 november varje år fastställa statens utlåningsränta och statens avkastningsränta.

Statens avkastningsränta och utlåningsränta fastställs till 0,10 % för 2021.

År                  Räntesats

2021              0,10%

2020              0,16%

2019              0,20%

Kontakt

$(function () { searchPage.renderStoredHighlights(); })