EA-boken

EA-boken innehåller ett urval lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd om statlig ekonomiadministration. Här behandlas exempelvis redovisning, finansiering, betalningsfrågor och arkivvård. Den vänder sig till dig som arbetar vid en statlig myndighet eller på annat sätt kommer i kontakt med regler som berör statliga myndigheter.

Om EA-boken 2021

EA-boken finns endast i digital form, det vill säga i en webbversion och som pdf-fil. Den senaste uppdateringen publicerades den 11 februari 2021.

I EA-boken 2021 har bland annat följande ändringar gjorts:

  • ESV har gjort ändringar i föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, till förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring och till anslagsförordningen (2011:223).
  • I lagen (20002:1023) med instruktion för Riksrevisionen har det gjorts flera ändringar. De flesta med anledning av att det nu finns en riksrevisor istället för, som tidigare, tre.
  • Myndigheten för digital förvaltning har utfärdat nya föreskrifter om hantering av beställningar och standarder vid elektroniskt informationsutbyte.

EA-boken 2021 innehåller ändringar i författningar till och med SFS 2020:1287.

Så markeras förändringarna

Årets ändringar är markerade med streck i vänster marginal. Författningar, föreskrifter eller allmänna råd som i sin helhet är nya har dock inte markerats särskilt.

ESV:s regeländringar

Om det har skett ändringar av ESV:s föreskrifter och allmänna råd efter den senaste uppdateringen hittar ni dem under respektive förordning på sidan för regler och cirkulär.

Mer information om var ni kan hitta ESV:s regeländringar (youtube.com)

Kontakt