Prognos augusti 2018Statens budget och de offentliga finanserna

Publikationsnummer
ESV 2018:50
Publiceringsdatum
2018-08-31

Ekonomistyrningsverkets prognos visar att svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur. BNP ökar i år med 2,7 procent men kommande år dämpas tillväxttakten och konjunkturen mattas av. Den offentliga sektorns finansiella sparande uppgår till 0,9 procent av BNP i år och 0,7 procent nästa år.

Jämfört med prognosen i juni är revideringarna av konjunkturbilden och utgifterna små medan kapitalskatterna och det finansiella sparandet har reviderats upp relativt mycket. Sparandet har höjts med 0,4 procentenheter för 2018 och 2019.

Kontakt

Senast uppdaterad: