Avveckling av transaktionsdatabasen (TDB)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2014:48
Publiceringsdatum
2014-09-16

Ekonomistyrningsverket (ESV) har på uppdrag av regeringen avvecklat Transaktionsdatabasen (TDB), vilket redovisas i denna rapport.

I rapporten lämnar vi en kortare beskrivning av TDB, dess innehåll, avvecklingen samt några ord om framtida behov av inköpsstatistik och i en bilaga vilka lärdomar som kan dras från TDB när en ny databas för inköpsstatistik utvecklas.