Månadsutfall för statens budget – öppna data

Månadsutfallet för statens budget är en sammanställning över statens inkomster och utgifter månadsvis. Utfallet bygger på de statliga myndigheternas inrapportering till statens informationssystem Hermes.

I filerna hittar ni utfall per månad på lägsta nivå. Det innebär att inkomsterna är specificerade på inkomstundertitel och myndighet. Utgifterna är specificerade på anslagsposter och på anslagsdelposter per myndighet. Data redovisas från och med januari 2006.

Januari

Inkomster januari 2019

Utfallet för december föregående år är preliminärt.

Senast uppdaterad
2019-02-20
Format
Excel, CSV (Zip)
Ladda ner

Utgifter januari 2019

Utfallet för december föregående år är preliminärt.

Senast uppdaterad
2019-02-20
Format
Excel, CSV (Zip)
Ladda ner
Februari

Inkomster februari 2019

Senast uppdaterad
2019-03-28
Format
Excel, CSV (Zip)
Ladda ner

Utgifter februari 2019

Senast uppdaterad
2019-03-28
Format
Excel, CSV (Zip)
Ladda ner
Mars

Inkomster mars 2019

Senast uppdaterad
2019-04-29
Format
Excel, CSV (Zip)
Ladda ner

Utgifter mars 2019

Senast uppdaterad
2019-04-29
Format
Excel, CSV (Zip)
Ladda ner
April

Inkomster april 2019

Senast uppdaterad
2019-05-28
Format
Excel, CSV (Zip)
Ladda ner

Utgifter april 2019

Senast uppdaterad
2019-05-28
Format
Excel, CSV (Zip)
Ladda ner
Maj

Inkomster maj 2019

Senast uppdaterad
2019-06-19
Format
Excel, CSV (Zip)
Ladda ner

Utgifter maj 2019

Senast uppdaterad
2019-06-19
Format
Excel, CSV (Zip)
Ladda ner
Juni

Inkomster juni 2019

Senast uppdaterad
2019-07-29
Format
Excel, CSV (Zip)
Ladda ner

Utgifter juni 2019

Senast uppdaterad
2019-07-29
Format
Excel, CSV (Zip)
Ladda ner
Juli
Filer för juli publiceras tidigast 2019-08-29.
Augusti
Filer för augusti publiceras tidigast 2019-09-30.
September
Filer för september publiceras tidigast 2019-10-30.
Oktober
Filer för oktober publiceras tidigast 2019-11-28.
November
Filer för november publiceras tidigast 2019-12-19.
December
Filer för december publiceras tidigast i början på nästa år.

Kontakt

Senast uppdaterad: