Månadsutfall för statens budget – öppna data

Månadsutfallet för statens budget är en sammanställning över statens inkomster och utgifter månadsvis. Utfallet bygger på de statliga myndigheternas inrapportering till statens informationssystem Hermes.

I filerna hittar ni utfall per månad på lägsta nivå. Det innebär att inkomsterna är specificerade på inkomstundertitel och myndighet. Utgifterna är specificerade på anslagsposter och på anslagsdelposter per myndighet. Data redovisas från och med januari 2006.

Januari

Inkomster januari 2020

Utfallet för december föregående år är preliminärt.

Senast uppdaterad
2020-02-21
Format
Excel, CSV (Zip)
Ladda ner

Utgifter januari 2020

Utfallet för december föregående år är preliminärt.

Senast uppdaterad
2020-02-21
Format
Excel, CSV (Zip)
Ladda ner
Februari

Inkomster februari 2020

Senast uppdaterad
2020-03-31
Format
Excel, CSV (Zip)
Ladda ner

Utgifter februari 2020

Senast uppdaterad
2020-03-31
Format
Excel, CSV (Zip)
Ladda ner
Mars
Filer för mars publiceras tidigast 2020-04-29.
April
Filer för april publiceras tidigast 2020-05-28.
Filer för april publiceras tidigast 2020-05-15.
Maj
Filer för maj publiceras tidigast 2020-06-18.
Juni
Filer för juni publiceras tidigast 2020-07-30.
Juli
Filer för juli publiceras tidigast 2020-08-27.
Augusti
Filer för augusti publiceras tidigast 2020-09-29.
September
Filer för september publiceras tidigast 2020-10-29.
Oktober
Filer för oktober publiceras tidigast 2020-11-26.
November
Filer för november publiceras tidigast 2020-12-17.
December
Filer för december publiceras tidigast i början på nästa år.

Kontakt

Senast uppdaterad: