Filformat

CSV-filer

CSV-filerna innehåller data separerade av semikolon. Första raden innehåller fältnamnen och alla belopp presenteras i miljoner kronor. Filerna har teckenkodningen UTF-8. Det innebär att de inte visas korrekt när de öppnas direkt i Excel, välj import i stället.

CSV-filerna levereras komprimerade i zip-format.

Excel-filer

Excel-filerna har två flikar. I data-fliken ligger själva utfallet. Första raden innehåller fältnamnen och alla belopp presentas i miljoner kronor. Data-fliken innehåller exakt samma information som motsvarande CSV-fil. I pivot-fliken finns en pivottabell som visar innehållet för enklare analys och överblick av materialet.

Dataformat

Beloppen visas med 8 decimaler, vilket innebär att detaljnivån är kronor och ören. I CSV-filen används kommatecken som decimalavskiljare. Av tekniska skäl kan vissa belopp innehålla fler decimaler.

Årtal visas som heltal, alla övriga fält är textsträngar.