Årsutfall för statens budget – öppna data

Årsutfallet för statens budget är en sammanställning över statens inkomster och utgifter årsvis. Utfallet baseras på de statliga myndigheternas rapportering till statens informationssystem Hermes. Budgetvärdena baseras på den budget som riksdagen anvisar regeringen samt regeringens beslut om dispositionsrätter i Hermes.

I filerna hittar ni utfall för både inkomster och utgifter i det aktuella årets struktur. I filen för utgifter finns både utgifter och budgetvärden per anslag.

För inkomsterna finns dels den budget som riksdagen har beslutat, dels utfall på respektive inkomsttitel. Sedan 2006 tillämpar Sverige en periodiserad redovisning av skatterna på statens budget, vilket innebär att skatterna blir definitiva i juni två år efter utfallsåret. Innan dess publiceras tre preliminära utfall för inkomsterna.

Inkomster

Inkomster 2021 — preliminär 1

Utfallen för inkomsttyperna 1000, 7000 och 8000 är definitiva för år t-2 och tidigare. Utfallet för år t-1 och år t (bokslutsåret) är ESV:s prognos. För inkomsttyperna 2000–6000 är utfallet definitivt för alla år.

Senast uppdaterad
2022-03-23
Format
Excel, CSV (Zip)
Ladda ner

Inkomster 2021 — preliminär 2

Utfallen för inkomsttyperna 1000, 7000 och 8000 är definitiva för år t-1 och tidigare. Utfallet för år t (bokslutsåret) motsvarar regeringens prognos i vårändringsbudgeten. För inkomsttyperna 2000–6000 är utfallet definitivt för alla år.

Senast uppdaterad
2022-06-13
Format
Excel, CSV (Zip)
Ladda ner
Utgifter

Utgifter 2021 — definitiv

Det definitiva decemberutfallet är myndigheternas slutliga rapportering för året. Om fel upptäcks efter detta rättas det på nästa år. Det innebär att utfallet för året inte ändras efter detta.

Senast uppdaterad
2022-03-23
Format
Excel, CSV (Zip)
Ladda ner