Vår vision är att göra Sverige rikare

På ESV arbetar bland annat statsvetare, nationalekonomer och personer med it-kompetens. Alla med olika bakgrund, personlighet och intresseinriktningar. Frågar man en ESV-anställd om varför hen trivs med jobbet blir svaret oftast att man är med och bidrar till en effektiv statsförvaltning. Vår vision är att göra Sverige rikare. Alla våra 165 medarbetare bidrar till det men på olika sätt. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet som utvecklar den ekonomiska styrningen för statliga myndigheter. Vi gör också prognoser och analyser för statens ekonomi.

ESV har många olika uppdrag med gemensamt för uppdragen är att vi riktar oss till andra myndigheter. Vi stödjer myndigheter i frågor som rör bland annat e-handel och ekonomiredovisning. Vi genomför också årligen ett hundratal utbildningar inom statlig styrning där andra myndigheter och Regeringskansliet är vår målgrupp. ESV:s prognoser och analyser av den offentliga sektorns finanser är ett besluts- och diskussionsunderlag för finanspolitiken och Regeringskansliet och myndigheternas gemensamma informationssystem Hermes ger stöd i arbetet med statens budget och uppföljning av statens ekonomi. Sedan några år arbetar vi också med flera uppdrag som stödjer regeringens satsning på digitalisering av det offentliga Sverige – både nationellt och internationellt via EU.

Om du också är intresserad av ekonomistyrning, vill vara med och påverka samhällsutvecklingen och arbeta i en utvecklingsinriktad organisation kan ESV vara en arbetsplats för dig. Just nu söker vi bland annat en utredare inom finansiell styrning och en till avdelningen för Analys och prognoser. Vi söker även en person som kan bidra till ökad användning av e-handel samt dig som vill arbeta med uppföljning av digitalisering. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats där du som medarbetare får möjlighet att utvecklas och ta ansvar. Välkommen att bli en av våra kollegor.

Helena Wingemo, personalchef ESV

Senast uppdaterad: