Tillsammans utvecklar vi styrningen i staten

martin-sparr-ledare.JPGEn av ESV:s övergripande uppgifter är att utveckla den ekonomiska styrningen i staten och ge stöd till andra myndigheter. Vår nya programutbildning i strategisk verksamhetsstyrning är en del av stödet. Första omgången avslutades nyligen och under året har ett tjugotal mellanchefer fördjupat sig i ämnet och utbytt erfarenheter med kollegor på andra myndigheter, ESV:s kursledare och externa föreläsare.

Det är stimulerande att se hur vi kan stötta varandra över myndighetsgränserna och skaffa mer kunskap om hur vi bör styra verksamheter så att statsförvaltningen som helhet kan skapa ännu mer värde för dem vi är till för.

Vi väntar med spänning på utvärderingen från deltagarna men kan redan nu konstatera att det, föga oväntat, pågår mycket strategiskt utvecklingsarbete i statsförvaltningen. Några exempel på utvecklingsområden är omvärldsbevakning, kultur, realtidsdata, AI samt nya arbetssätt för att anpassa sig till omvärldens förändringar och förbättra verksamheten för medborgarna och samhället i stort.

Men erfarenheterna från utbildningen visar också att det finns utmaningar. Engagemanget hos berörda kan variera, såväl internt som externt, systemutvecklingen drar ibland ut på tiden, upphandlingar överklagas, myndigheten omorganiseras, tiden räcker inte till, data och kompetens fastnar i stuprör och nyckelpersoner slutar i kritiska faser.

Trots detta fortsätter vi i staten att ständigt förbättra och att vara innovativa, inte minst tack vare alla Nyfikna, Orädda och Resultatinriktade statsanställda. De borde också få medalj!

Martin Sparr,
enhetschef, ESV