Att driva innovation gör man bäst tillsammans

Datalabbet resultaten i staten är sedan ett drygt år tsvenne-junker-ledare.jpgillbaka ett av ESV:s prioriterade utvecklingsprojekt. Målet är att främja en helhetsinriktad och datadriven styrning i staten genom att tillgängliggöra data som ESV redan har tillgång till. Och vi har redan lärt oss mycket. Inte minst hur viktigt det är att hitta fungerande rutiner för samverkan mellan olika kompetenser i utvecklingsarbetet – både inom myndigheten och med externa aktörer. Att tänka nytt och driva innovation gör man bäst tillsammans med andra.

Det är ofta ett resurskrävande arbete att standardisera data, men det är nödvändigt för att exempelvis träna algoritmer att göra automatiska beräkningar. En lärdom från projektet är att arbetet underlättas av att tidigt specificera behov och krav på funktionalitet. Samtidigt präglas innovationsarbeten ofta av oförutsedda händelser och en förutsättning för att kunna hantera en agil arbetsprocess är att det finns tillräckligt med resurser och en hel del vilja i projektgruppen.

För att få andra perspektiv på utvecklingsarbetet har vi knutit extern kompetens till projektet i form av forskare i maskininlärning och språkteknologi. Det ger både värdefulla insikter som ökar kunskapen i projektgruppen och hjälper oss att ligga närmare utvecklingsfronten för AI-verktyg. Datalabbet har också samarbetat med studenter som har använt EVS:s data för att testa olika AI-funktionaliteter inom ramen för sina datateknikutbildningar. Testerna föll så väl ut att ESV har projektanställt några av studenterna för att utveckla en applikation för att hitta samband mellan mål och resultat i staten.

Projektet avslutas under hösten 2021 men ambitionen är att fortsätta använda applikationerna som utvecklats i datalabbet på olika sätt i ESV:s ordinarie verksamhet eller i andra delar av statsförvaltningen.

Svenne Junker,
projektledare för datalabbet