Tillsammans gör vi Sverige rikare

Samhällets utveckling drivs på av att människor kommer samman och utvecklar idéer och omsätter dem i praktisk handling. Den statliga förvaltningen är inget undantag. Det samlade värdet av statens verksamhet är resultatet av samspelet mellan alla oss som arbetar i förvaltningen och verkar i ett system bestående av värdegrund, finansiering, styrning, organisering och kunskap.

Ekonomistyrningen är en integrerad del av detta system och det är ESV:s uppdrag att utveckla styrningen. I vårt uppdrag ingår även att ge stöd inom området till andra statliga myndigheter. Det är ett viktigt uppdrag som vi inte kan genomföra på egen hand, utan där vi behöver hjälp av er på myndigheterna för att lyckas.

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen i nära samarbete med andra myndigheter. Genom dialog, rådgivning, utbildningar och annat stöd vill vi bidra till den gemensamma kunskapsutvecklingen. Det gör vi till exempel i vårt ekonomichefs- och controllerråd samt i olika referensgrupper och nätverk.

Våra förslag bygger ofta på eller justeras utifrån de idéer och synpunkter vi får från andra myndigheter. Ett aktuellt exempel är översynen av ESV:s föreskrifter och allmänna råd, där vi aktivt efterfrågar era synpunkter i en remiss.

Vår ambition är att ESV ska vara en mötesplats och ett kunskapsnav för frågor om ekonomistyrning i staten. Därför är andras idéer och förslag till stor hjälp för oss. Vi ser med andra ord fram emot att fortsätta ta del av era synpunkter, så att vi kan utveckla ekonomistyrningen tillsammans och säkerställa att skattebetalarnas pengar utnyttjas effektivt.

Tillsammans gör vi Sverige rikare, och det vill vi tacka er för!

Pia Heyman
avdelningschef, ESV

Senast uppdaterad: