Stora redovisningsdagen tar en paus som fysisk mötesplats

Lena Malmqvist och Anne Bryne.Vi har valt att ta en paus från Stora redovisningsdagen som en fysisk heldagskonferens i år. Det finns flera anledningar till det. Vi fick bland annat bra återkoppling på att konferensen anordnades digitalt förra året, då det gjorde det lättare att delta för representanter från myndigheter utanför Stockholm. I år vill vi också testa ett upplägg där informationen presenteras på olika sätt på esv.se.

Det betyder inte att vi utesluter att Stora redovisningsdagen återkommer som konferens – fysiskt, digitalt eller kanske både och. Vi vet att många som arbetar med redovisning, rapportering och finansiering i staten gärna vill ses och nätverka. Men kanske bör en konferens fokusera mer på omvärldsbevakning, inspiration och erfarenhetsutbyte, utöver viktiga nyheter? Vi kommer att utvärdera både vilken information som efterfrågas och i vilken form ni på myndigheterna vill ta del av den.

I år kan du hålla utkik på informationssidan om Stora redovisningsdagen. Där kommer du att få en överblick på var du hittar den information som är aktuell för just dig inför det kommande årsbokslutet. Som vanligt gäller det till exempel nya S‑koder, bokslutstidpunkter, nyheter i Hermes och förändringar i EA regelverket.

Lena Malmqvist, enhetschef Statsredovisning

Anne Bryne, enhetschef Redovisning och finansiering