En tjugoårig resa med administrativa system i staten

Sedan ESV bildades 1998 har administrativa system varit en central del i vår verksamhet. Nu tar Kammarkollegiet över ansvaret för upphandling och förvaltning av dessa ramavtal. Men ESV kommer på många andra sätt att fortsätta jobba med att utveckla styrningen och arbeta för en effektivare statsförvaltning.

ESV:s resa inleddes med en ny inriktning för systemstöd i staten. Vi sålde de gamla egenutvecklade systemen och började anskaffa system via upphandling. Det var en stor och nödvändig omställning. För att utveckla och effektivisera myndigheterna behövde it-stöden breddas. Den nya strategin med upphandlade lösningar gjorde detta möjligt. Först tillkom beslutsstödssystem och för ungefär fem år sedan även systemstöd för att effektivisera myndigheternas inköp.

Min tidigare kollega Bo Svanlind myntade begreppet "aktiv ramavtalsförvaltning" som varit ESV:s ledstjärna under femton år. En aktiv och nära dialog med myndigheterna har varit centralt i ESV:s uppföljning av leverantörerna – där vi har jobbat för bra ramavtal sett till funktionalitet, leverantörers förmåga och affärsmässiga villkor. ESV:s fokus på användbarhet har lyfts fram som ett föredöme och vi har vidareutvecklat områden som SLA och it-revisioner. Med ramavtalen utnyttjar vi statens samlade styrka för att etablera bra lösningar, som hade varit svårt på egen hand för enskilda myndigheter.

ESV har arbetat långsiktigt och med målet att bibehålla konkurrensen. Ekonomisystem är ett nav i myndigheternas administration, där man lätt blir beroende av sin leverantör. ESV har tänjt möjligheterna i LOU för att kunna erbjuda avtal upp till 13 år. I detta läge blir konkurrensen över tid en utmaning. Både att få myndigheter att våga byta system och att locka nya leverantörer att göra affärer med staten. Därför är jag glad att vi lyckats locka flera nya anbudsgivare i upphandlingen av nya statliga ramavtal för ekonomisystem.

Som ramavtalsansvarig har ESV haft ett viktigt uppdrag, men det är också av betydelse att stärka enskilda myndigheter i sina avtalsrelationer. Jag tror att både Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten har ett viktigt arbete framöver för att utveckla beställarkompetensen hos statliga myndigheter.

Avslutningsvis kan jag konstatera att det har varit en spännande resa och en förmån att få leda denna verksamhet de senaste sex åren. Arbetet har alltid varit intressant, men det mest givande har varit den nära kontakten med myndigheter och engagerade ramavtalsleverantörer. Framöver blir det viktigt att bibehålla det goda samarbetet mellan ESV och Kammarkollegiet, så att vi tillsammans kan jobba för en effektiv statsförvaltning.

Peter Norén

Enhetschef, ESV.

 

Senast uppdaterad: