Mötesplatsen för ekonomistyrning i staten växer

Den 11 oktober samlades drygt 850 personer på ESV-dagen för att få inspiration till att utveckla sin verksamhet. ESV-dagen är en chans för oss i statsförvaltningen att mötas, nätverka och knyta kontakter. ESV:s ambition är att vara en mötesplats för frågor om ekonomistyrning i staten, och ESV-dagen är den största av de drygt 100 konferenser, seminarier och utbildningar vi arrangerar varje år.

För andra året i rad kunde den intresserade följa ESV-dagen vid sitt eget skrivbord. Vi webbsänder alltfler av våra arrangemang, näst på tur är Stora redovisningsdagen. Vi ser det som en naturlig utveckling, som både effektiviserar myndigheternas vardag och ger oss möjlighet att nå ut till fler personer på ett enkelt sätt.

Med digital teknik utvecklar vi ESV som mötesplats ytterligare. Vi står i startgroparna för att utveckla vår första webbutbildning, en webbaserad utbildning om den statliga styrkedjan. Den webbaserade utbildningen kan fungera som kompetensutveckling för alla statligt anställda som behöver få förståelse för sin egen roll som statstjänsteman.

Många kontaktar vår rådgivning. Det kan handla om redovisningsfrågor, frågor om e-handel eller Hermes. Rådgivningen är ännu ett exempel på ett område där digitaliseringen både kan förbättra för användaren och effektivisera arbetet. En förbättring med en mer digital lösning skulle till exempel kunna innebära att man som myndighet får en överblick över sina tidigare och nuvarande ärenden. Vi ligger precis i startgroparna och kommer att återkomma framöver med att presentera ett nytt och förbättrat stöd.

Betyder det här att de digitala kanalerna kommer ersätta fysiska möten? Mitt svar på den frågan är både ja och nej. Jag tror att vi kan träffas mindre och samverka mer. Vi kan och bör använda oss av tekniken när den kan göra vardagen för alla oss som jobbar på myndigheter lite enklare. Med hjälp av tekniken kan mötesplatsen ESV växa, med fler tillfällen att få information om aktuella frågor.

Men tekniken kan aldrig ersätta det fysiska mötet. Vi behöver nätverket i statsförvaltningen för att utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Årets ESV-dag är ett mycket bra exempel på det, där myndigheter, organisationer och leverantörer tillsammans skapade en i mitt tycke intressant och givande dag.

Mats Wikström

Senast uppdaterad: