Öppen information om statens verksamhet är en demokratifråga

Clas Olsson

I Sverige kan vi göra ett sammanställt bokslut med en gemensam resultat- och balansräkning för hela staten. Bokslutet bygger på myndigheternas ekonomiska rapportering till statsredovisningen i Hermes, som kan beskrivas som statens koncernredovisning.

Med hjälp av statsredovisningen kan ESV också löpande sammanställa utfallet för statens budget och statistiken i nationalräkenskaperna. Informationen fungerar i första hand som beslutsunderlag till politikerna, men kan också användas för att följa upp statens verksamhet.

I ESV:s årliga sammanställning av utfallet för statens budget följer vi upp statens utgiftstak, utfallet för budgetens inkomsttitlar och anslag samt statens lånebehov. Här jämför ESV det faktiska utfallet med den ursprungliga budgeten och de ändringsbudgetar som riksdagen har beslutat om under året. Det ger en överblick på hur statens budget har förändrats under året, vilket kan vara extra intressant för ett så ”budgetintensivt” år som 2020 då riksdagen beslutade om 16 ändringsbudgetar. I ESV:s sammanställning går det att följa de ekonomiska effekterna av de åtgärder som riksdagen beslutat med anledning av spridningen av covid-19.

ESV tillgängliggör också utfallet för statens budget som öppna data på vår webbplats, där du hittar myndigheternas redovisade information i detalj på anslag och inkomsttitlar för varje månad 2006–2020. Där kan du gå igenom myndigheternas data, jämföra med ESV:s sammanställning och själv granska statens verksamhet.

Inget av detta hade varit möjligt utan hjälp från alla ni över 200 myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen som regelbundet rapporterar in underlag till oss. Tillsammans hjälps vi åt för att göra Sverige öppnare för demokratisk insyn, och på så sätt rikare.

Clas Olsson
generaldirektör, ESV