Vi behöver lära av varandra

Eva LindblomDu är inte ensam om att tycka att det är jobbigt med förändring, ny teknik och nya arbetssätt. ESV har de senaste åren haft flera uppdrag inom e-handels- och digitaliseringsområdet som bekräftar den bilden. Många av de vi har träffat har berättat om att det är svårt att få gehör internt för att se it och digitalisering som ett verktyg för verksamhetsutveckling. Andra har förklarat att de tänker sätta fart först när regeringen är tydlig med vad man vill och bryr sig om att följa upp myndigheternas digitalisering.

Viljan att våga jämföra sig och lära av andra kan vara ett första steg. Myndigheterna som deltagit i ESV:s it-användningsuppdrag har alla sett ett värde i att träffas och diskutera de här frågorna för att få ett lärorikt erfarenhetsutbyte. Vi har liknande erfarenheter från ESV:s utvecklingsprogram för att effektivisera myndigheternas inköp med hjälp av e-handel. Programmet har varit mycket uppskattat då man utöver konkret stöd också får tillgång till ett nätverk av motiverade myndigheter att samarbeta med.

En av utmaningarna inom e-handelsområdet är att förändra kulturen i organisationen, inte minst för att få medarbetarna att börja göra beställningar i e-handelssystemet. Enligt ESV:s uppföljning av statens e-handel är Fortifikationsverket en av de myndigheter som har ökat sina e-beställningar mest under det senaste året. Där satte ledningen ett tydligt mål om att beställningar ska göras i e-handelssystemet. Det visualiserades i en skypesändning för samtliga medarbetare där generaldirektören gjorde den första beställning i systemet, för att visa hur enkelt det är.

En annan insikt är att vi måste prata mer om verksamhetsnyttan med digitalisering och mindre om it och teknik. Digitalisering är inte längre it-avdelningens ansvar utan berör alla oss statstjänstemän som vill göra gott för medborgarna och företagen. Vi måste helt enkelt prata med varandra inom den egna verksamheten. Sen måste vi utöka vår dialog och samspelet med de som vi är till för: brukare, kunder och medborgare.

För att leva upp till deras förväntningar i framtiden behöver vi jobba smartare tillsammans. Vi behöver höja vår kompetens på bred front för att kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Många myndigheter pekar också på att vi är beroende av varandra och att vi därför behöver hitta gemensamma lösningar för att lyckas med våra respektive uppdrag. Att ta sitt verksamhetsansvar och att hushålla med statens medel är något vi har gemensamt.

Eva Lindblom, avdelningschef ESV

Senast uppdaterad: