ESV-dagen en mötesplats för ekonomistyrning i staten

clas-olsson-ledare.jpgESV strävar efter att vara ett kunskapsnav för ekonomistyrning i staten. Det handlar bland annat om att utveckla de regler där vi har föreskriftsrätt, följa upp hur de efterföljs och stötta myndigheterna i att göra rätt.

Erfarenhetsutbyten är ett bra sätt att dela kunskap på och vi försöker ofta ge plats åt andra myndigheter som kan lyfta goda exempel på hur man kan jobba inom ESV:s områden. Det gör vi bland annat inom ramen för våra utbildningar, seminarier och webbaserade tjänster.

Och det gäller inte minst på ESV-dagen, som är vår största mötesplats och ett bra tillfälle för att träffas och diskutera gemensamma utmaningar i den offentliga sektorn. Årets program är till stora delar färdigt och anmälan är öppen. Det blir bland annat en eftervalsanalys av vad som händer med förvaltningen under mandatperioden, och så tar vi pulsen på hur innovativa och datadrivna vi är i staten.

Konferensen har funnits i drygt 20 år och efter ett par års digitala versioner i pandemins spår kan vi nu träffas igen på riktigt. Så jag hoppas att vi ses den 13 oktober på Stockholm Waterfront!

Clas Olsson,
generaldirektör ESV