Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

Förvaltningen ställer om till ett nytt normaltillstånd

Clas OlssonCoronakrisen har påverkat hela samhället och skapat helt nya förutsättningar för såväl arbete som fritid. Offentlig sektor är definitivt inget undantag. Regeringen och oppositionen har fått samarbeta för att riksdagen snabbt ska kunna besluta om ny lagstiftning. Regioner och kommuner har fått hantera nya utmaningar inom sjukvården, äldreomsorgen och skolan. Och många statliga myndigheter har fått lägga om verksamheten för att hantera nya uppdrag. För att ta några exempel.

Även de delar av förvaltningen som inte är direkt involverade i krishanteringen har fått ställa om. På ESV har vi försökt underlätta hemarbete i möjligaste mån för att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Och även om vi redan strävar efter en flexibel, digital arbetsmiljö så är det en utmaning att ställa om till nästan hundra procent distansarbete. Räcker vår tekniska kapacitet och it-säkerhet och hur kan vi jobba med ergonomin i medarbetarnas hem? Överlag har vi hittat en tillräckligt god nivå för att hantera situationen under överskådlig tid.

ESV:s externa verksamhet påverkas också när möjligheten till fysiska möten begränsas. I de flesta fall går det utmärkt att lösa med digitala verktyg. Vi har dock fått ställa in och skjuta fram en del aktiviteter inom utbildnings- och stödverksamheten, men har även anordnat digitala utbildningar, nätverksträffar och webbinarier med gott resultat.

När krisen är över kommer det råda ett nytt normaltillstånd i förvaltningen, med en ökad digital mognad och bättre förutsättningar för att hantera ett mobilt arbetssätt. Då finns det anledning att se över hur vi kan dra nytta av omställningen och fortsätta använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla våra arbetssätt och samarbeta mer effektivt i förvaltningen.

Clas Olsson
generaldirektör, ESV