Vad utmärker en modern myndighet i toppklass?

ESV:s deltagande i tävlingen Sveriges modernaste myndighet har varit nyttigt för arbetet med att förändra vår kultur, med ambitionen att bli en utvecklingsinriktad myndighet i toppklass. Vi har inte preciserat exakt vad det innebär men konstaterar att det överlappar med många av tävlingens kriterier, bland annat inom områdena kvalitet, effektivitet, innovation och engagerade medarbetare.

Vår utgångspunkt för att vara en modern myndighet i toppklass är att det finns en grund byggd på god ordning och reda, där verksamheten lever upp till de lagar, regler och krav som ställs på statliga myndigheter. Dessutom behöver vi ha effektiva arbetsmetoder och tillräckligt bra system för att följa upp och analysera både resursanvändning och prestationer i den egna verksamheten. Ambitionen är att hitta rätt balans mellan kostnadsnivån, en objektivt sett tillräckligt hög kvalitet i leveranserna och nöjda målgrupper.

Men verksamheten kommer inte att fungera på ett bra sätt om vi inte lockar till oss tillräckligt duktiga människor. Att vara en attraktiv arbetsgivare med väl fungerande kompetensförsörjning är därför en förutsättning för att vara en myndighet i toppklass. Att erbjuda en god arbetsmiljö blir i sin tur en förutsättning för att behålla och få ut bästa möjliga nytta från befintliga medarbetare.

Mycket av det här fungerar bra på ESV. Vi har hög kompetens och väl fungerande processer för att producera våra viktigaste tjänster. Samtidigt finns det områden vi behöver förändra för att fortsätta utvecklas. Vi har bland annat en kultur som präglas av en viss försiktighet. Därför handlar våra utvecklingsområden om att skapa en mer utvecklingsinriktad kultur, där vi vågar ifrågasätta befintliga strukturer och prova nya saker – gärna genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i vår kärnverksamhet.

Det är en bit kvar innan vi är i mål, men att ta fram underlaget till Sveriges modernaste myndighet har lett till att vi ställt frågor vi behöver reflektera över för att utvecklas som organisation. Så det kan jag rekommendera andra myndigheter som vill utveckla verksamheten.

Clas Olsson
generaldirektör, ESV

Senast uppdaterad: