ESV:s webbutbildning tar tillvara på digitaliseringens möjligheter

ESV har en stor utbildningsverksamhet med ungefär 100
sammankomster per år, med allt från frukostseminarier till utbildningsprogram. Vi tycker att det är ett bra sätt att ge stöd
till myndigheter och höja kompetensen i statsförvaltningen inom ESV:s verksamhetsområden.

Vi ser löpande över kursutbudet för att det ska svara mot de
behov som finns hos er på myndigheterna. Under det senaste
året har vi till exempel startat en utbildning i nyttorealisering och
de två programutbildningarna Effektivisera handläggningen och
Effektivisera inköpen. Förra veckan lanserade vi även ESV:s
första webbutbildning om statlig styrning.

ESV:s uppdrag är att arbeta för en effektivare statsförvaltning och vikten av effektivitet är ett återkommande tema i våra utbildningar. Digitalisering kan vara ett sätt att effektivisera och med webbutbildningar vill vi frigöra resurser från de fysiska utbildningarna och minska antalet resdagar för våra kursdeltagare. Grundkursen i statlig styrning, redovisning och finansiering har numera kortats ned från tre dagar till två dagar, med möjlighet för deltagarna att genomföra den första delen av utbildningen på den plats och tid de själva önskar.

Arbetet med att utveckla ESV som en mötesplats för ekonomistyrning fortsätter och de digitala kanalerna kan inte alltid ersätta det fysiska mötet. Ett bra exempel är ESV-dagen som är vår årliga konferens för kollegor i offentlig förvaltning och där det fysiska mötet är en del av mervärdet med konferensen. Webbutbildningen är dock ett bra exempel på hur vi kan använda digitaliseringens möjligheter och sträva mot ambitionen i regeringens program Digitalt först.

Clas Olsson, GD

Senast uppdaterad: