Pandemin fortsätter prägla verksamheten

Clas Olsson

För oss som inte aktivt har arbetat med att hantera coronapandemins effekter har kanske det senaste årets största omställning varit att gå över till distansarbete. Det har ställt ganska stora krav på anpassning men jag kan konstatera att ESV:s verksamhet har bedrivits med bibehållen kvalitet.

Inom vår utbildningsverksamhet har vi fått påskynda övergången till digitala format, exempelvis erbjöds förra årets ESV-dag i en kortare webbsänd version. För säkerhets skull anordnar vi även höstens konferens i digital form, fast programmet får ett mer traditionellt omfång. Anmälan är öppen och jag hoppas vi ses den 13 oktober!

Pandemin har också lett till nya uppdrag där ESV bland annat har följt upp hur stöd som regeringen har beslutat om med anledning av coronaviruset har förvaltats hos de myndigheter som betalar ut stöden. Hanteringen har medfört utmaningar för myndigheterna i form av både förändrade arbetsuppgifter och volymökningar. ESV är nu mitt uppe i analysfasen inför avrapporteringen i oktober.

Myndigheterna kommer även att fortsätta hantera stöd kopplade till pandemin. Och i propositionen för den åttonde extra ändringsbudgeten för 2021 föreslår regeringen att tillföra ESV medel för nya uppdrag med anledning av EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Så fastän vi kanske kan jobba med färre restriktioner i höst kommer pandemin att fortsätta påverka myndigheternas verksamhet.

Clas Olsson
generaldirektör, ESV